Словѣне
beilendekunst
beilendekunst
Slavan (agls. slavian), conj. II, still sein, schweigen, σιωπαν: Mc. 9, 34. Luc. 19, 40; slavands, part., still, ήρεμος: Tim. 1, 2, 2. Ana-slavan, still werden, πανεσθαι: Luc. 8, 24. Ga-slavan, schweigen, σιωπαν: Mc. 4, 39.
(Glossarium der gothischen Sprache, by Hans Conon von der Gabelentz, 1843)

Slavan schweigen, vgl. mhl. slūr faulenzen, faulenzer, schw. dial. slummen sehr mager, schwach, norw. dial. sløyma dünn werden vom getreide, auch ags. slúma schlummer und seine verwanted (s. Pesson, Bezz. Beitr. 19, 262). Gewagt.
(Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache, by Christianus Cornelius Uhlenbeck, 1900)

Slawan, vb. to be silent, be still, Mk.9. 34; Lu. 19. 40; pres. pt. slawands, quiet, 1. Тіm. 2. Der. ana-, ga-. [A.S. slawian, to be inert, slow.]
(A Mœso-Gothic Glossary, by Walter William Skeat, 1868)

Тобто, самоназва словен була вочевидь запозичена у готів і вочевидь була подібна до словенської назви німців, чудасія.

України з Пересопницького Євангелія
beilendekunst
beilendekunst
Слово оукраина трапляється в означеному джерелі (Пересопницьке Євангеліє, 1561) кільканадцять разів у двох значеннях, які легко встановити наочним порівнянням зі словенським (Елизаветинская Библия, 1751) і латинським (Vulgata Clementina, 1590) перекладами.

Читати даліCollapse )

Ру... ро... просто былины
beilendekunst
beilendekunst
Так она [Путятична] не малтала Господу Богу молитися (фин. malttaa, вепс. maлtta «уметь, знать»)
Белоярово пшено призагормовело (кар. harmoa «серый», harmata «поседеть, посереть»)
Он [Добрынюшка] расшиб же дуб да весь по ластиньям (вепс. last «расколотое полено для лучины»)
Болота зыбучие, корбы дремучие (кар.korbi, вепс. kor'b' «глухой темный лес»)
От его славы богатырю орги-ты вси приумолкнули (кар. orgo «водянистая ложбина, поросшая ельником»)
Щупайте во синем море: нет ли луды или каменья (кар.luǒdo, ливв. luodo «каменистая мель, камень»)
Я убью камнями к великима со щелъги со крутою (кар. šelkä, люд. šel’g «скала, горный кряж»)
По кубоче соломы да на раз ела (кар. kubočču «связка обмолоченной соломы»)
Да тут разбойники нодью сделали (вепс. nod'j, nod'g' «охотничий костер»)
Отмыкайте кованы лачи (вепс. lač «кадка, деревянная бочка»)

(С.А.Мызников, Лексика прибалтийско-финского происхождения в былинах Обонежья и Беломорья, 2010)

Олех / Олега
beilendekunst
beilendekunst
Головним запереченням словенського походження імен Олега і Ольги поки що була сумнівність одзвінчення (olcha > olha), котре насправді для української закономірне:

Олех (Олега, Ольгов Колодѣзь, Ользовый Пристень) - р., п. пр. Бабки (бас. Сів. Дінця). Назва від місцевого ботанічного терміна олех «ольха, ольшаник» (Alnus Gaerth.) - дерева і кущі з родини березових, що підтверджується історичними документами. Інші варіанти - Олега, Ольгов Колодѣзь - виникли пізніше як переосмислення терміна олех [Агєєва, 116]. Назва Колодязь див. Білий Колодязь. Пристень - «крутий схил з глибоко врізаною долиною». (Топонімічний словник України, 1998)

Catalogo dei distintivi autorizzati nella Forza Armata
beilendekunst
beilendekunst
04

Читати даліCollapse )

Норманізм і Запорозька Січ
beilendekunst
beilendekunst
Ґерхард Фрідріх Міллер (1705-1783), люто зненавиджений російськими антинорманістами за розробку теорії про скандинавське походження чужої для них Руси, зробив значно руйнівніший внесок в історію чужої для нього України.

Читати даліCollapse )

Першим рагулем був новгородець
beilendekunst
beilendekunst
Про що свідчить грамота 427: покланяниє [от] пьр... [къ] рагоулови... (ост. третина XI – поч. XII ст.)

Перепис населення українських міст XVII ст.
beilendekunst
beilendekunst
Лета 7174 Генваря в день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великія и Малыя и Белыя Россіи Самодержца указу и по наказу из Приказу Малыя Росіи... хто имяны жилецкіе тяглые люди в какіе оклады и оброки хто чем обложены, и то писано в сих книгах ниже сего порознь по статьям. Города Нежина мещане...

Ерема Замориборщенко, пашет волом, окладу дватцать алтын.
Иван Захориборщенко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Дмитрей Забориборщенко, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги...

И всего города Нежина мещан... шестьсот девяносто семь человек. А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стоила и про бортные угодья и про пасеки и про рудни и про перевозы в росписи своей написали, что де у них в Нежине городе нет... А что в наказе Великого Государя написан город Девица Волоцкова... жильцов никого нет.

Військові канцеляристи
beilendekunst
beilendekunst
Під час читання цієї словникової статті допитливу людину достеменно охоплює надусіляка веленіжність і благомисленне умиротворення, позаяк саме на цих предивних і загадкових істотах старосвітської України трималася вся козацька держава, саме з них виходили сотники, полковники і гетьмани.

Читати даліCollapse )

Перша українська археологічна експедиція мала місце у квітні 1686 року
beilendekunst
beilendekunst
Про що свідчить лист компанійського осавула Максимовича до охотницького полковника Новицького стосовно віднайдених решток подвір'я Хмельницького в Чигирині, на той час давно знищенім.

Читати даліCollapse )

?

Log in

No account? Create an account